Ugostiteljskih objekata

Ugostiteljski objekti Restoran Restoran-kuhinja

Posjedujemo veliko iskustvo u čišćenju ugostiteljskih objekata bilo da je riječ o svakodnevnom čišćenju ili periodičnom čišćenju kad se za to ukaže potreba.

Prilagođavamo se Vašim potrebama i poslove čišćenja obavljamo prije početka rada objekta ili u toku rada zavisno od Vaših potreba.