Redovno čišćenje

Pod redovnim čišćenjem podrazmijevamo sklapanje ugovora o čišćenju i održavanju higijene bilo da se radi na dnevnoj, sedmičnoj ili mjesečnoj osnovi:

Zajedno sa Vama, dogovaramo poseban plan čišćenja Vašeg objekta kojim ćemo postići najveći nivo čistoće uz maksimalno smanjenje Vaših troškova.

Sve to postižemo korištenjem profesionalnih sredstava i opreme koju koristimo prilikom izvođenja radova i stalnim edukovanjem i usavršavanjem naših radnika.